ДЖЕРЕЛА:

  • Цивільний кодекс України, затверджений законом України від 16.01.2003 р. за № 435-IV (далі – «ЦКУ»).
  • Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. за № 3792-XII (далі – «ЗУ»).

Відповідно до положень статті 433 ЦКУ, фотографічний твір, аудіо твір, відео твір або авторський текст (далі – «Твір») відноситься до об’єктів авторського права. Авторське право на зазначений Твір, згідно положень статі 437 ЦКУ, виникає з моменту створення Твору, без виконання будь-яких формальностей щодо нього. Положеннями статті 443 ЦКУ передбачено, що використання Твору здійснюється лише за згодою його автора. При цьому, згідно вимог статті 441 ЦКУ, використанням Твору є його опублікування чи відтворення будь-яким засобом та у будь-якій формі. При цьому, опублікуванням Твору, згідно положень статті 442 ЦКУ, вважається його відображення у загальнодоступних електронних системах інформації (тобто в Інтернеті). Положеннями пункту 3 статті 442 та статті 443 ЦКУ, встановлено заборону на опублікування Творів без згоди автора, крім випадків, встановлених цим кодексом та законами. В свою чергу, положеннями статті 444 ЦКУ та статті 21 ЗУ, встановлено, що можливо вважати правомірним використанням Твору без згоди автора, – відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях (пункт 5 статті 21 ЗУ).

  1. Усі Твори, які знаходяться на Інтернет сайті (http://ha1zer.ru/), розміщуються виключно користувачами зазначеного Інтернет сайту.
  2. Власник Інтернет сайту (http://ha1zer.ru/) вважає протизаконним та забороняє розміщення Творів з порушенням прав інтелектуальної власності їх авторів.
  3. Власник Інтернет сайту (http://ha1zer.ru/) немає ніякого відношення до розміщених користувачами Творів та не несе відповідальність за порушення користувачами Інтернет сайту прав інтелектуальної власності авторів Творів, розміщених на Інтернет сайті (http://ha1zer.ru/) без їх згоди.
  4. Будь-яка інформація, що розміщена на цьому сайті не використовується з комерційною метою, та забороняється до використання з комерційною метою іншими особами.

Згода.

Я підтверджую, що повністю згоден/а з усіма правилами копіювання, використання та розміщення Творів на Інтернет сайті (http://ha1zer.ru/) та зобов’язуюсь:

  1. При кожному розміщені Твору на цьому Інтернет сайті (http://ha1zer.ru/) зазначати ім’я автора Твору та джерело запозичення.
  2. Не використовувати у будь-якій формі та будь-яким способом Твори, розміщені на Інтернет сайті без дозволу власника (автора) Твору.
  3. Нести відповідальність, згідно чинного законодавства України та встановлених міжнародними нормами, за порушення прав інтелектуальної власності авторів Творів, розміщених мною на Інтернет сайті (http://ha1zer.ru/) без їх згоди.
  4. У випадку порушення зазначених правил та/або вчинення будь-яких інших дій, що призвели до порушення прав інтелектуальної власності, відшкодувати усі пов’язані з цим збитки та здійснити усі необхідні дії для відновлення порушених прав.